Oorlog Irak
De oorlog tegen Irak is inmiddels al weer een paar dagen aan de gang.
Dit weekend vonden er opnieuw bombardementen plaats op steden in
Irak. Geallieerde troepen trekken steeds verder op richting Bagdad.
Dagelijks zijn op televisie beelden van de oorlog in Irak te zien;
zowel van Irakese als van geallieerde zijde. Voor het eerst in de geschiedenis
zijn live-beelden te zien van gevechten tussen geallieerde en Irakese troepen.
De oorlog wordt zo rechtstreeks in de huiskamer van de kijker gebracht.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 51
Weet niet/geen antwoord 7
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 52
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 35
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 12
Weet niet / geen antwoord 1
Stelling: ĎIk ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VSí  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 14
Mee eens 32
Mee oneens 29
Helemaal mee oneens 18
Weet niet/geen antwoord 7
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 17
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 39
Nee, in totaal niet 44
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 33
PvdA 22
VVD 24
LPF 10
SP 16
Groen Links 18
D66 7
ChristenUnie 2
SGP 1
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 15
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 66
oorlog gaat lang duren 54
Saddam Hussein wordt niet gepakt 63
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 47
Terroristische aanslagen in Nederland 17
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 28
Gebruik kernwapens 28
Uitbreken van een wereldoorlog 19
Instorten van de wereldeconomie 30
Geen van deze 1
Weet niet/geen antwoord 1
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 27
Saddam Hussein 40
Beiden evenveel 31
Weet niet/geen antwoord 2
Hoe lang duurt deze oorlog nog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 1
Een paar weken 34
Een paar maanden 45
Langer 15
Weet niet/geen antwoord 5
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 53
Weet niet/geen antwoord 22
Denkt u dat Irak IsraŽl zal aanvallen net als in de Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 27
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 22
Denkt u dat IsraŽl zich weet in te houden als het door Irak wordt aangevallen?  
in procenten van Allen
IsraŽl houdt zich in 25
IsraŽl slaat terug 62
Weet niet/geen antwoord 13
Is uw angst voor de gevolgen van een oorlog nu groter dan bij de eerste  
Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 58
Nee 36
Weet niet/geen antwoord 5
Kunt u aangeven waarom uw angst nu groter is?  
in procenten van Allen
De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 36
De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 52
De situatie in IsraŽl 21
VS had in 1991 een duidelijke reden en heeft nu moeite om bewijzen tegen Saddam Hussein te leveren 55
Saddam heeft waarschijnlijk meer en/of gevaarlijkere wapens tot zijn beschikking 42
De houding van de andere Arabische landen 24
George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 31
Een andere reden 13
Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 1
Denkt u dat u een juist beeld van het verloop van de oorlog te zien/te horen krijgt?  
in procenten van Allen
Ja, ik denk dat er een juist beeld wordt geschetst 15
Nee, ik denk dat er een te positief beeld wordt geschetst 70
Nee, ik denkt dat er een te negatief beeld wordt geschetst 6
Weet niet/geen antwoord 9
In hoeverre twijfelt u aan de berichtgeving?  
in procenten van Allen
ik twijfel niet aan de berichtgeving 5
Ik twijfel aan de berichtgeving van Irakese zijde 13
Ik twijfel aan de berichtgeving van geallieerde zijde 2
Ik twijfel aan de berichtgeving van beide zijden 78
Weet niet/geen antwoord 2