Oorlog Irak
De oorlog tegen Irak is inmiddels al weer een paar dagen aan de gang.
Dit weekend vonden er opnieuw bombardementen plaats op steden in
Irak. Geallieerde troepen trekken steeds verder op richting Bagdad.
Afgelopen weekend was tijdens een persconferentie van generaal Franks
een Nederlandse officier in beeld te zien die werd voorgesteld als een
representant van de landen die deelnemen aan de oorlog. Nederland steunt
de oorlog echter alleen politiek. Nederlandse politici waaronder premier
Balkenende waren verrast.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 41
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 5
Wat vindt u van het optreden van afgelopen weekend waarbij een Nederlandse  
officier op tv te zien was tijdens een persconferentie van generaal Franks?  
in procenten van Allen
Het heeft voor verwarring gezorgd inzake het standpunt van de Nederlandse regering 37
Het heeft de Nederlandse regering op internationaal niveau ernstig in verlegenheid gebracht 31
Het is een incident dat voor de rest geen negatieve gevolgen heeft 28
Weet niet/geen antwoord 3
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 51
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 36
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 11
Weet niet / geen antwoord 6
Stelling: ĎIk ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VSí  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 13
Mee eens 29
Mee oneens 25
Helemaal mee oneens 27
Weet niet/geen antwoord 6
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 16
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 37
Nee, in totaal niet 47
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 28
PvdA 20
VVD 23
LPF 8
SP 18
Groen Links 17
D66 6
ChristenUnie 2
SGP 1
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 18
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 67
oorlog gaat lang duren 53
Saddam Hussein wordt niet gepakt 64
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 48
Terroristische aanslagen in Nederland 21
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 29
Gebruik kernwapens 22
Uitbreken van een wereldoorlog 23
Instorten van de wereldeconomie 27
Geen van deze 4
Weet niet/geen antwoord 0
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 28
Saddam Hussein 37
Beiden evenveel 33
Weet niet/geen antwoord 2
Hoe lang duurt deze oorlog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 0
Een paar weken 25
Een paar maanden 46
Langer 23
Weet niet/geen antwoord 6
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 19
Denkt u dat Irak IsraŽl zal aanvallen net als in de Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 47
Weet niet/geen antwoord 18
Denkt u dat IsraŽl zich weet in te houden als het door Irak wordt aangevallen?  
in procenten van Allen
IsraŽl houdt zich in 23
IsraŽl slaat terug 61
Weet niet/geen antwoord 18
Is uw angst voor de gevolgen van een oorlog nu groter dan bij de eerste  
Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 60
Nee 32
Weet niet/geen antwoord 8
Kunt u aangeven waarom uw angst nu groter is?  
in procenten van Allen
De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 39
De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 61
De situatie in IsraŽl 22
VS had in 1991 een duidelijke reden en heeft nu moeite om bewijzen tegen Saddam Hussein te leveren 65
Saddam heeft waarschijnlijk meer en/of gevaarlijkere wapens tot zijn beschikking 36
De houding van de andere Arabische landen 27
George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 37
Een andere reden 12
Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 1