Oorlog Irak
Gisteren zijn de eerste luchtaanvallen op Irak begonnen. Vannacht is de
grondoorlog tegen Irak begonnen. Grondtroepen rukken op richting Bagdad.
Er is een vluchtelingenstroom vanuit Irak richting landen als Iran en Syrie.
Gisteren is wereldwijd gedemonstreerd tegen de oorlog in Irak. In enkele
steden kwam het tot botsingen tussen betogers en politie.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 46
Weet niet/geen antwoord 6
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 57
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 32
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 10
Weet niet / geen antwoord 1
Stelling: ĎIk ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VSí  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 14
Mee eens 34
Mee oneens 26
Helemaal mee oneens 22
Weet niet/geen antwoord 4
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 23
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 33
Nee, in totaal niet 44
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 32
PvdA 22
VVD 30
LPF 12
SP 17
Groen Links 16
D66 7
ChristenUnie 2
SGP 1
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 12
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 69
oorlog gaat lang duren 35
Saddam Hussein wordt niet gepakt 64
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 42
Terroristische aanslagen in Nederland 27
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 32
Gebruik kernwapens 28
Uitbreken van een wereldoorlog 22
Instorten van de wereldeconomie 33
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 2
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 28
Saddam Hussein 40
Beiden evenveel 29
Weet niet/geen antwoord 3
Hoe lang duurt deze oorlog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 1
Een paar weken 36
Een paar maanden 37
Langer 16
Die oorlog komt nooit 0
Weet niet/geen antwoord 9
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 50
Weet niet/geen antwoord 16
Diverse politieke leiders hebben aangegeven dat zij achter een  
geallieerde aanval staan. Bent het daarmee eens?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 7
Denkt u dat Irak IsraŽl zal aanvallen net als in de Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 33
Weet niet/geen antwoord 25
Denkt u dat IsraŽl zich weet in te houden als het door Irak wordt aangevallen?  
in procenten van Allen
IsraŽl houdt zich in 26
IsraŽl slaat terug 59
Weet niet/geen antwoord 15
Is uw angst voor de gevolgen van een oorlog nu groter dan bij de eerste  
Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 33
Weet niet/geen antwoord 5
Kunt u aangeven waarom uw angst nu groter is?  
in procenten van Allen
De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 49
De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 55
De situatie in IsraŽl 22
VS had in 1991 een duidelijke reden en heeft nu moeite om bewijzen tegen Saddam Hussein te leveren 49
Saddam heeft waarschijnlijk meer en/of gevaarlijkere wapens tot zijn beschikking 34
De houding van de andere Arabische landen 24
George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 35
Een andere reden 12
Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 1
Moet Nederland hulp bieden bij de opvang van deze vluchtelingen?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 8
Wat vindt u de meest geschikte manier op hulp te bieden?  
in procenten van Allen
FinanciŽle hulp aan omringende landen zoals Iran en SyriŽ 3
FinanciŽle hulp aan hulporganisaties zoals het Rode Kruis 22
Sturen van Nederlandse hulpverleners (bijvoorbeeld medisch personeel) 20
MateriŽle hulp zoals voedsel, medicijnen, tenten, etc. 52
Opvang van vluchtelingen in Nederland 2
Weet niet/geen antwoord 0
Vreest u dat het tijdens de demonstratie van zaterdag in Amsterdam  
tot een botsing komt tussen betogers en politie?  
in procenten van Allen
Ja, ernstige ongeregeldheden 16
Ja, maar slechts een klein aantal incidenten 56
Nee, de demonstratie verloopt zonder incidenten 23
Weet niet/geen antwoord 5