Oorlog Irak 20 maart 2003
Minder dan twee uur na het verstrijken van het Amerikaanse ultimatum aan
Saddam Hussein hebben de VS de aanval op Irak geopend onder de naam
Operation Iraqi Freedom. Bij het aanbreken van de ochtend werd Bagdad
getroffen door zeker drie aanvalsgolven.
In lijn met het besluit van het demissionaire kabinet om geen militaire steun
te geven, zijn woensdag twee Nederlandse marineofficieren van een Brits
vliegdekschip in de Golfregio van boord gehaald. Het schip wordt waarschijnlijk
voor de oorlog ingezet. PvdA kiest partij voor geallieerden.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 41
Nee 52
Weet niet/geen mening 7
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 47
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 43
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 9
Weet niet / geen mening 1
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 17
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 31
Nee, in totaal niet 52
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 31
PvdA 27
VVD 27
LPF 7
SP 18
Groen Links 18
D66 6
ChristenUnie 3
SGP 1
Geen van deze 2
Weet niet/Geen mening 12
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 71
oorlog gaat lang duren 41
Saddam Hussein wordt niet gepakt 74
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 51
Terroristische aanslagen in Nederland 29
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 43
Gebruik kernwapens 33
Uitbreken van een wereldoorlog 25
Instorten van de wereldeconomie 36
Geen van deze 1
Weet niet/geen mening 0
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 28
Saddam Hussein 42
Beiden evenveel 28
Weet niet/geen mening 2
Hoe lang duurt deze oorlog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 2
Een paar weken 29
Een paar maanden 41
Langer 20
Die oorlog komt nooit 0
Weet niet/geen mening 8
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 52
Weet niet/geen mening 20
Wanneer had u de aanvallen verwacht?  
in procenten van Allen
Afgelopen nacht 76
komende nacht 10
Later in de week 12
Ik verwachtte helemaal geen aanval 1
Weet niet/geen antwoord 2
Diverse politieke leiders hebben aangegeven dat zij achter een  
geallieerde aanval staan. Bent het daarmee eens?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 46
Weet niet/geen antwoord 8
Denkt u dat Irak IsraŽl zal aanvallen net als in de Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 56
Nee 28
Weet niet/geen antwoord 16
Denkt u dat IsraŽl zich weet in te houden als het door Irak wordt aangevallen?  
in procenten van Allen
IsraŽl houdt zich in 28
IsraŽl slaat terug 59
Weet niet/geen antwoord 13
Is uw angst voor de gevolgen van een oorlog nu groter dan bij de eerste  
Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 34
Weet niet/geen antwoord 5
Kunt u aangeven waarom uw angst nu groter is?  
in procenten van Allen
De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 45
De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 54
De situatie in IsraŽl 22
VS had in 1991 een duidelijke reden en heeft nu moeite om bewijzen tegen Saddam Hussein te leveren 50
Saddam heeft waarschijnlijk meer en/of gevaarlijkere wapens tot zijn beschikking 44
De houding van de andere Arabische landen 23
George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 39
Een andere reden 13
Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 1
Vindt u het een juiste beslissing dat twee Nederlandse marineofficieren van een  
Brits vliegdekschip zijn afgehaald?  
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 7
Wat vindt u van de beslissing van de PvdA om partij te kiezen voor de  
geallieerden?  
in procenten van Allen
Juist 40
Onjuist. PvdA moet bij vorige standpunt blijven 46
Weet niet/geen antwoord 13
Vindt u dat een demonstratie tegen de oorlog alsnog door moet gaan?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 10