Kabinetsformatie 20 maart 2003
Na de botsing tussen CDA en PvdA in het Irak-debat aan het begin van deze
week zijn de formatieonderhandelingen in een impasse geraakt. Balkenende
(CDA) neemt het Bos (PvdA) vooral kwalijk dat hij maandagavond instemde
met een compromis wel politieke maar geen militaire steun voor de oorlog
maar dat later tijdens het Irak-debat niet waar maakte door ook politieke
steun voor de oorlog af te wijzen.
Welke partij vindt u de belangrijkste schuldige aan de crisis die is ontstaan  
rondom de formatieonderhandelingen?  
in procenten van Allen
CDA 18
PvdA 45
Beiden partijen zijn even schuldig 26
Geen van de beide partijen is schuldig 5
Weet niet/geen antwoord 6
Moeten formatieonderhandelingen tussen CDA en PvdA worden hervat?  
in procenten van Allen
Ja, hervat 67
Nee, niet hervat 26
Weet niet/geen antwoord 7
Stel dat er een regering CDA en PvdA gaat komen. Hoe groot schat u  
de kans dat deze regering vier jaar zal blijven regeren?  
in procenten van Allen
Zeer groot 5
Groot 36
Klein 35
Zeer klein 21
Weet niet/geen antwoord 3