Oorlog Irak 19 maart 2003
Gisteren heeft George W. Bush een ultimatum van 48 uur gesteld aan het 
adres van Saddam Hussein om het land te verlaten. Doet hij dit niet dan zal 
de VS militaire aanval op Irak beginnen.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 27
Nee 69
Weet niet/geen mening 5
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is  34
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 52
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 11
Weet niet / geen mening 3
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 13
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 32
Nee, in totaal niet 55
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 23
PvdA 37
VVD 23
LPF 11
SP 18
Groen Links 18
D66 7
ChristenUnie 4
SGP 2
Geen van deze 1
Weet niet/Geen mening 18
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 78
oorlog gaat lang duren 27
Saddam Hussein wordt niet gepakt 63
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 48
Terroristische aanslagen in Nederland 32
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 41
Gebruik kernwapens 36
Uitbreken van een wereldoorlog 26
Instorten van de wereldeconomie 30
Geen van deze 2
Weet niet/geen mening 1
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 33
Saddam Hussein 32
Beiden evenveel 32
Weet niet/geen mening 3
Hoe lang duurt deze oorlog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 4
Een paar weken 32
Een paar maanden 27
Langer 26
Die oorlog komt nooit 1
Weet niet/geen mening 10
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van   
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 62
Weet niet/geen mening 12