Kabinetsformatie in gevaar
PvdA en CDA zijn gisterenavond in botsing gekomen over het standpunt van het 
demissionaire kabinet-Balkenende over de op handen zijnde Irak-oorlog. 
PvdA leider Bos weigerde zijn steun uit te spreken voor het regeringsstandpunt. 
De formatie van een nieuw kabinet staat daardoor onder grote druk. Tevens 
werd het kabinetsstandpunt door vrijwel alle fracties onder vuur genomen. 
Om tot een compromis te komen, zullen er concessies gedaan moeten worden.
Denkt u dat PvdA en CDA het met elkaar eens zullen worden in de kwestie   
Irak?  
in procenten van Allen
Ja 32
Nee 60
Weet niet/geen mening 9
Welke partij doet volgens u straks water bij de wijn?  
in procenten van Allen
CDA 30
PvdA 30
beiden 29
Weet niet / geen mening 11
Vindt u dat het kabinet naar aanleiding van de kritiek vanuit de verschillende   
fracties haar standpunt moet bijstellen?  
in procenten van Allen
Ja 65
Nee 29
Weet niet/geen mening 6
Hoe groot (of klein) acht u de kans dat het verschil in standpunt tussen   
PvdA en CDA tot een breuk leidt in de formatie?  
in procenten van Allen
Zeer groot 14
Groot 38
Klein 36
Zeer klein 6
Weet niet/geen mening 5