Staatsbezoek Koningin aan Chili
Vandaag begint Koningin met prins Willem-Alexander en prinses Máxima aan 
een driedaags staatsbezoek aan Chili. Rond vijf uur in de middag Nederlandse 
tijd arriveren ze in het hartje van de hoofdstad Santiago de Chile aan de
voet van de Andes. 
Deelt u de mening dat het staatsbezoek op dit moment ongepast is?   
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 67
Weet niet/geen mening 7
Stelling: Ik vind dat de Koningin in Nederland moet blijven tot de kwestie   
rondom prinses Margarita is afgewikkeld  
in procenten van Allen
helemaal mee eens 7
mee eens 9
mee oneens 37
helemaal mee oneens 42
Weet niet / geen mening 6
Stelling: Ik vind dat de Koningin in verband met de op handen zijnde   
oorlog in Irak haar staatsbezoek moet annuleren  
in procenten van Allen
helemaal mee eens 11
mee eens 24
mee oneens 40
helemaal mee oneens 17
Weet niet / geen mening 7
Stelling: Ik vind het staatsbezoek van de Koningin aan Chili ongepast gezien de   
huidige crisis rondom de kabinetsformatie  
in procenten van Allen
helemaal mee eens 7
mee eens 18
mee oneens 44
helemaal mee oneens 24
Weet niet / geen mening 6
Vindt u dat de Koningin weinig betrokkenheid met de binnenlandse problematiek   
toont door juist in deze tijd op staatsbezoek te gaan?   
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 67
Weet niet/geen mening 7
Denkt u dat de Koningin het staatsbezoek aan Chili gebruikt om de kritiek op het   
koningshuis van de laatste tijd te ontvluchten?  
in procenten van Allen
Ja 14
Nee 74
Weet niet/geen mening 13