Oorlog Irak 18 maart 2003
Vannacht heeft George W. Bush een ultimatum van 48 uur gesteld aan het
adres van Saddam Hussein om het land te verlaten. Doet hij dit niet dan zal
de VS een militaire aanval op Irak beginnen. Het Nederlandse kabinet heeft
inmiddels een standpunt ingenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft maatregelen genomen om zich voor te bereiden op eventuele gevolgen
van de oorlog in eigen land.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 63
Weet niet/geen mening 5
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 38
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 46
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 15
Weet niet / geen mening 1
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 69
oorlog gaat lang duren 29
Saddam Hussein wordt niet gepakt 72
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 54
Terroristische aanslagen in Nederland 21
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 38
Gebruik kernwapens 35
Uitbreken van een wereldoorlog 32
Instorten van de wereldeconomie 39
Geen van deze 3
Weet niet/geen mening 1
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 33
Saddam Hussein 36
Beiden evenveel 30
Weet niet/geen mening 1
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 20
Nee 66
Weet niet/geen mening 14
Hoe lang duurt deze oorlog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 2
Een paar weken 32
Een paar maanden 31
Langer 29
Die oorlog komt nooit 0
Weet niet/geen mening 5
Denkt u dat er in Nederland een anti-Islamitische houding ontstaat als  
gevolg van de oorlog tegen Irak?  
in procenten van Allen
Ja, ik ben bang van wel 49
Nee, ik denk niet 46
Weet niet/geen mening 5
Denkt u dat er Nederlanders als gevolg van de oorlog tegen Irak  
anders om zullen gaan met mensen uit de moslimgemeenschap?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 49
Weet niet/geen mening 4
Denkt u dat als gevolg van de oorlog tegen Irak het in Nederland tot  
terroristische aanslagen of ongeregeldheden komt?  
in procenten van Allen
Ja, terroristische aanslagen 6
Ja, ongeregeldheden 33
Ja, beiden 15
Nee 36
Weet niet/geen mening 10
Hoe groot schat u de kans in dat terroristen in Nederland een aanval uitvoeren  
met biologische wapens?  
in procenten van Allen
Zeer groot 2
Groot 11
Klein 45
Zeer klein 37
Weet niet/geen mening 5
Wat vindt u van de maatregelen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft  
genomen?  
in procenten van Allen
Begrijpelijk 67
Begrijpelijk maar onvoldoende 18
Begrijpelijk maar overdreven 13
Onbegrijpelijk 1
Weet niet/geen mening 1
Wat vindt u van het standpunt van het Nederlandse kabinet?  
in procenten van Allen
Daar sta ik achter 47
Daar sta ik niet achter 47
Weet niet/geen mening 7
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 23
PvdA 31
VVD 20
LPF 7
SP 20
Groen Links 14
D66 4
ChristenUnie 2
SGP 1
Geen van deze 3
Weet niet/Geen mening 22
Vindt u dat het kabinet te lang gewacht heeft met het innemen van een standpunt?  
in procenten van Allen
Ja 65
Nee 31
Weet niet/geen mening 4
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 10
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 38
Nee, in totaal niet 51
Denkt u dat de formatie de oorzaak is van de vertraagde standpuntinname van  
het demissionaire kabinet?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 26
Weet niet/geen mening 11