Porno op tv
Gratis porno rukt op de Nederlandse tv snel op. Zaterdagavond zond
Veronica het programma 7 Lives exposed uit, een variant op Big Brother
waarin de deelnemers vooral seks bedrijven. Het programma gaat een paar
stappen verder dan de gebruikelijke soft-porno die elke avond op zenders
als RTL5 en V8 te zien zijn. Volgens Lennart van der Meulen, een van de leden
van het Commis-sariaat voor de Media, mag wat betreft porno na tien uur ís
avonds vrijwel alles op tv
Wat vond u tot voorheen van het aanbod van soft-porno op tv ?  
in procenten van Allen
Dat is toelaatbaar 74
Dat is ontoelaatbaar 26
Vindt u dat het uitzenden van porno zoals in het programma 7 Lives Exposed op  
tv toegestaan mag worden?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee, dat gaat te ver 39
Weet niet / geen mening 13
Wat vindt u van de regeling van het Commissariaat voor de Media met  
betrekking tot porno op tv?  
in procenten van Allen
Ik vind de regeling en tijdstip prima 32
Ik vind dat het tijdstip moet worden verlaat 32
Ik vind de regeling aangescherpt moet worden 11
Ik vind dat zowel regeling als tijdstip gewijzigd moeten worden 24
Weet niet / geen mening 1