Meer gevangenen op 1 cel
De onderhandelaars van PvdA en CDA zijn het eens: er mogen meer gevangenen
op één cel. Het gevangenispersoneel is nog steeds fel tegen het plan.
Deze denken dat de veiligheid van het eigen personeel in het geding komt.
De vakbonden menen dat er genoeg alternatieven zijn. Zo zijn er gevangenissen
met lege cellen en komen gesloten asielcentra vrij.
Denkt u dat het plan om meerdere gevangenen op één cel te plaatsen  
een goede oplossing biedt voor het cellentekort?  
in procenten van Allen
Ja 59
Nee, niet goed voor gevangenen 1
Nee, niet goed voor gevangenispersoneel 20
Nee, niet goed voor zowel gevangenen als gevangenispersoneel 17
Weet niet / geen mening 3
Stelling: 'Het creëren van extra ruimte voor het plaatsen van gedetineerden gaat  
op dit moment boven de veiligheid van het gevangenispersoneel’.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 7
Mee eens 25
Mee oneens 45
Helemaal mee oneens 14
Weet niet / geen mening 9
Stelling: ‘Ik vind dat er eerst gebruik gemaakt moet worden van de alternatieven  
voordat meerdere gevangenen op een cel geplaatst worden'  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 16
Mee eens 39
Mee oneens 35
Helemaal mee oneens 8
Weet niet / geen mening 2