Irak 17 maart 2003
President Bush en premier Blair hebben duidelijk gemaakt dat zij Saddam
Hussein vandaag een ultimatum stellen, met of zonder de steun van de
Veiligheidsraad. Het ziet er dus naar uit dat de VS samen met Groot-BrittanniŽ
een oorlog beginnen zonder steun van de V-raad. De VS zetten daarmee
een aantal landen uit de Veiligheidsraad voor het blok. Deze landen worden
nu gedwongen om een keuze te maken.
Staat u achter het besluit van de VS?  
in procenten van Allen
Ja 23
Nee. Een oorlog is alleen geoorloofd met steun van de Veiligheidsraad 39
Nee. Ik ben sowieso tegen een oorlog met Irak 35
Weet niet / geen mening 3
Wat vindt u van deze actie?  
in procenten van Allen
Dat vind ik prima. Een diplomatieke oplossing is toch niet mogelijk 27
Dat vind ik een slechte ontwikkeling. 68
Weet niet / geen mening 4
Stelling: VS heeft er alles aan hebben gedaan om een oorlog te voorkomen.  
Ik vind het terecht dat het geduld van Bush op is  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 9
Mee eens 20
Mee oneens 29
Helemaal mee oneens 40
Weet niet / geen mening 3
Wat vindt u van het standpunt van de Nederlandse regering?  
in procenten van Allen
Daar sta ik achter 23
Daar sta ik niet achter 18
Weet ik niet. Het standpunt is niet helemaal helder 57
Weet niet/ geen mening 1
Vindt u dat de Nederlandse regering de VS militair moet steunen?  
in procenten van Allen
Ja. Maar alleen met steun van de Veiligheidsraad 47
Ja. Ook zonder steun van de Veiligheidsraad 18
Nee, onder geen beding 31
Weet niet / geen mening 5