Openbaar vervoer: stakingen en wapens, 14 maart
In Rotterdam hebben de bestuurders van tram voor de derde keer dit jaar het werk neergelegd.
De reden hiervoor is de agressie die zij tijdens hun werk ondervinden.
En onlangs bleek dat verschillende chauffeurs van het openbaar vervoer in Amsterdam
gewapend naar werk gaan. Gisteren verklaarde een Amsterdamse oud-metrobestuurder, die
zelf ook gewapend zijn diensten draaide, dat de leiding van het Amsterdamse Gemeente
Vervoersbedrijf van de bewapening wist. Vervolgens gebeurde er niets.
Vindt u dat de agressie in het openbaar vervoer volledig de pan uit is gerezen?  
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 8
Reis nooit met het openbaar vervoer  / geen mening 20
Vindt u een werkonderbreking van de chauffeurs acceptabel?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 20
Weet niet / geen mening 6
Reist u minder met het openbaar vervoer vanwege de agressie?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 58
Reis nooit met het openbaar vervoer / geen mening 25
Vindt u gewapende chauffeurs toelaatbaar?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 58
Weet niet / geen mening 7
De leiding van de Amsterdamse GVB wist van de bewapening. Want vindt u  
in procenten van Allen
De leiding voert een verstandig beleid:  wapens zijn blijkbaar nodig 25
De leiding verdient een strafrechtelijk vervolging : dit gaat veel te ver 43
Weet niet / andere mening 32
Denkt u dat gewapende bestuurders meer agressie uitlokken?  
in procenten van Allen
Ja 44
Nee 34
Weet niet  / geen mening 22