Onderzoek "Video-politie surveillance" 13 maart
De politie volgt asociale automobilisten soms dagenlang met een onopvallende
auto, uitgerust met een camera. Als de politie informatie krijgt over een  
potentiele wegpiraat, “pikken wij zo’n persoon gewoon op bij zijn huis of vanf de
route die hij veel rijdt en leggen vervolgens het rijgedrag vast”, aldus een
woordvoerder van politie.
Keurt u deze methode – het stiekem filmen van wegpiraten – goed?  
in procenten van allen
Ja 72
Nee 23
Weet niet / geen mening 4