Prinses Margarita 13 maart
Over de prinses Margarita-affaire werd gisteren een Kamer-debat gehouden. Op de publieke
tribune zaten prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn, vergezeld van hun
advocaat Nicolai. De fikse beschuldigingen aan het adres van de Oranjes zijn hun niet door
 iedereen in dank afgenomen. Toch deinsden zij er gisteren niet voor terug ‘en plein public’
te verschijnen. Premier Balkenende moest zich verdedigen tegen kritiek van de Kamer op
zijn optreden. In de Kamer werd besloten dat het Kabinet der Koningin voortaan onder de
verantwoordelijkheid van de premier valt en dat de inlichtingendienst niet meer zonder
toestemming van de minister, onderzoek mag doen naar aspirant-familieleden van de
koninklijke familie. Minister Donner verzekerde de Kamer dat de prinses en haar man niet
zijn afgeluisterd door Nederlandse veiligheidsdiensten. Margarita en haar man hebben de
 laatste weken vele beschuldigen geuit richting het Koninklijk Huis. Afluisterpraktijken,
lastercampagnes, misbruik van machtspositie etc. Inmiddels zijn ook enkele (ex-) politici
aangeklaagd door het paar.
Wat vindt u de beste omschrijving van het optreden van Margarita en haar man?  
in procenten van Allen
Dapper 28
Aandachttrekkerij 25
Provocerend 23
Een publiciteitsstunt 16
Weet niet  / geen mening 7
 Is de geloofwaardigheid van de prinses en haar man, na het debat gisteren, toegenomen?  
in procenten van Allen
Ja, toegenomen 19
Afgenomen 28
Hetzelfde gebleven 42
Weet niet  / geen mening 11
Vindt u dat Balkenende bij het naar buiten brengen van informatie over  
de kwestie Margarita, heeft gefaald als crisismanager?    
in procenten van 13-mrt 10-mrt
Ja 50 55
Nee 33 25
Weet niet  / geen mening 17 20
Denkt u dat de prinses en haar man zijn afgeluisterd door veiligheidsdiensten?  
in procenten van Allen
Ja 40
Nee 41
Weet niet / geen mening 19
De beschuldigingen van Prinses Margarita    
in procenten van 13-mrt 5-mrt 13-feb
Zijn waar 17 10 12
Bevatten een kern van waarheid, maar zijn overdreven 60 67 56
Zijn volledig uit de duim gezogen 18 15 5
Weet niet / geen mening 5 8 27
Stelling: Deze affaire schaadt het aanzien van de Koninklijke familie    
in procenten van 13-mrt 5-mrt 20-feb 13-feb
Eens 73 68 36 28
Oneens 22 22 53 58
Weet niet  / geen mening 4 10 11 14
Verwacht u dat de Margarita-affaire snel ten einde is?  
in procenten van 13-mrt
Ja 11
Nee 30
Nee, maar ik hoop van wel 54
Weet niet  / geen mening 5