Onderzoek "Bonussen bij de NS-top"  13 maart
Minister De Boer van Verkeer wil een prijsverhoging van de treinkaartjes
voorkomen, maar volgens de NS blijft er dan niets anders  over “dan te snijden
in de dienstverlening”.  “We zijn al met de stofkam door het bedrijf gegaan”,
aldus de commercieel directeur van de NS. Deze directeur, zo bleek uit het
jaarverslag, kreeg naast zijn jaarsalaris van 419.000 euro een bonus van
20.000 euro. En de financieel directeur kreeg een extra beloning van ruim 86
duizend euro. Bij NS Reizigers werd in 2002 een recordverlies van 69 miljoen
 euro gehaald.
Stelling: Het bonussysteem bij de NS-top zorgt voor extra goede managers,  
 die juist in deze tijd van bezuinigingen onmisbaar zijn voor het bedrijf.  
in procenten van Allen
Eens 15
Oneens 75
Weet niet / geen mening 10