Onderzoek "Tempo en openbaarheid van de formatie" 12 maart
Sommige partijen en politici verwijten CDA en PvdA te treuzelen met de formatie. 
De beoogde nieuwe coalitiepartners zouden ook te weinig informatie naar buiten 
brengen.
Welke omschrijving kiest u?  
in procenten van allen CDA PvdA VVD
CDA en PvdA gaan zorgvuldig met de formatie om: dat kost tijd, en de         
openbaarheid komt aan het eind.  31 46 40 11
Meer tempo en meer openbaarheid zou niet slecht zijn 34 28 41 36
CDA en PvdA moeten veel sneller te werk gaan en niet zo geheimzinnig doen 25 18 14 39
Weet niet  / geen of andere mening  3 5 2 2 2
Geheel andere omschrijving  7 3 3 12