Onderzoek "Opkomstpercentages" 12 maart
Gisteren was de opkomst laag, maar niet zo laag als vier jaar geleden.  
Verschillende stembureaus probeerden kiezers te trekken. In Limburg kregen
stemmende kiezers een bosje bloemen, in Noord-Holland snoepgoed. En in 
Gelderland werd een prijs van duizend euro uitgereikt aan een willekeurige kiezer.
Het opkomstpercentage kan ook op een andere manier worden verhoogd: de 
opkomstplicht. Elke stemgerechtigde burger zou dan de plicht hebben te 
verschijnen bij het stemhokje, al mag hij of zij wel blanco / ongeldig stemmen.
Vindt u (kleine) presentjes voor stemmende kiezers een goed idee?  
in procenten van allen
Ja 11
Ja, maar die 100 euro gaat te ver 19
Nee 69
Weet niet  / geen mening  1
Bent u voor opkomstplicht?  
in procenten van allen
Ja 37
Nee 60
Weet niet  / geen mening 3