Onderzoek "Geen lintje voor Smolders" 12 maart
Voor de chauffeur van Pim Fortuyn, Hans Smolders, is een lintje aangevraagd.
Smolders zat, vlak na de aanslag op Fortuyn op 6 mei 2002, de moordenaar
achterna. De initiatiefnemers voor de aanvraag van het lintje, vinden Smolders’
daad van veel moed  en burgelijke verantwoordelijkheid getuigen. De aanvraag
is door de Minister van Binnenlandse Zaken geweigerd.
De initiatiefnemers voor de aanvraag vinden ook dat Smolders, die de
aanhouding van Volkert van der G. heeft bespoedigd, veel maatschappelijke
onrust heeft voorkomen. Als de dader niet was gepakt was onduidelijk gebleven
uit welke hoek, dan wel van welke persoon de aanslag kwam. Beschuldigingen
zouden alle kanten opgegaan zijn en grote rellen niet onvoorstelbaar.
Verdient Smolders een lintje?  
in procenten van allen
Ja 42
Nee 37
Weet niet  / geen mening 21
Hecht u waarde aan een ‘lintje’ (= een koninklijke onderscheiding)?  
in procenten van allen
Ja 47
Nee 50
Weet niet  / geen mening 3
Vindt u het voorkomen van maatschappelijke onrust een (extra) argument
voor een lintje voor Smolders?  
in procenten van allen
Ja 41
Nee 51
Weet niet  / geen mening 8
Moeten mensen die ingrijpen bij crimineel gedrag en, zo de veiligheid in de
maatschappij een goede dienst bewijzen, een lintje krijgen?  
in procenten van allen
Ja 10
Ja, maar alleen als zij zelf van onbesproken gedrag zijn 15
Nee 72
Weet niet  / geen mening 3
Stelling: Mensen die met gevaar voor eigen leven criminelen achterna gaan (na
een overval, een aanslag etc,), zouden sowieso een lintje moeten krijgen.  
in procenten van allen
Eens 23
Oneens 65
Weet niet / geen mening 12