Onderzoek "Toekomst Provinciale Staten" 11 maart
Als u vandaag rechtstreeks de Eerste Kamer had mogen kiezen,  
was u dan gaan stemmen?
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja, dan zeker wel 80 78 82 78
 Ja, dan waarschijnlijk wel 11 13 10 12
Nee, dan waarschijnlijk niet 4 4 2 6
Nee, dan zeker niet 1 1 1 0
Weet niet / geen mening 4 4 5 5
Zouden de Provinciale Staten gekozen moeten worden door de gemeenteraden  
van de gemeenten binnen de provincies, in plaats van door de Nederlandse kiezer?  
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 22 22 25 25
Nee 56 58 53 54
Weet niet / geen mening 22 20 22 21
Zouden de Provinciale Staten verkiezingen gelijktijdig gehouden moeten  
worden met de gemeenteraadsverkiezingen?  
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 67 64 69 69
Nee 19 20 17 17
Weet niet / geen mening 14 15 14 14
Moeten de provincies in Nederland als bestuurslaag afgeschaft worden?  
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 23 19 24 28
Nee 56 62 54 50
Weet niet / geen mening 20 19 22 22
Zou u de Commissaris van de Koningin iedere vier jaar willen kiezen of moet  
het blijven zoals het nu is (de regering benoemt hem of haar)?  
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ieder vier jaar gekozen door de kiezer 38 30 42 34
Het moet zo blijven zoals het nu is 52 63 48 56
Weet niet / geen mening 10 7 10 9