Onderzoek "Stiltezones in de trein" 10 maart
De Nederlandse Spoorwegen gaan zogenaamde ‘stiltezones’ in de trein
introduceren. Reizigers mogen hier geen luidruchtige gesprekken voeren.
Vindt u de invoering van een stiltezone in de trein een goed idee?  
in procenten van allen
Ja 55
Nee 35
Weet niet  / geen mening over de trein 10
Stoort u zich wel een luidruchtige (telefoon)gesprekken in de trein?  
in procenten van allen
Ja 51
Nee 22
Ik reis nooit of amper met de trein / geen mening 27
Stelling: mensen die in stilte willen reizen, moeten een andere vorm van
vervoer kiezen dan het openbaar vervoer.  
in procenten van allen
Eens 30
Oneens 62
Weet niet  / geen mening 9
Stelling: mensen die rustig willen reizen, moet een eersteklas kaartje  kopen
in procenten van allen
Eens 41
Oneens 53
Weet niet  / geen mening 6
Stelling: overlast in de trein, van wat voor aard dan ook, moet door
intensievere controle, bestreden worden zodat ‘stiltezones’ niet meer nodig zijn  
in procenten van allen
Eens 75
Oneens 18
Weet niet  / geen mening 7