Onderzoek "Hirsi Ali & de 3de feministische golf"  10 maart
VVD-politica Ayaan Hirsi Ali heeft zaterdag opgeroepen tot de derde 
feministische golf. Huiselijk geweld en beknotting van vrouwen door religies
moeten centraal staan. Blijf-van-m'n-lijfhuizen herbergen naar verhouding veel
allochtone vrouwen.
Vindt u het nodig dat Hirsi Ali deze kwesties aansnijdt?  
in procenten van allen
Ja 70
Nee 20
Weet niet  / geen mening 10
Wat het PvdA-Kamerlid Samson betreft moeten mannen die mishandelen uit  
 hun huis worden gezet: bent u het met hem eens?  
in procenten van allen
Ja 80
Nee 13
Weet niet  / geen mening 7
Hirsi Ali noemde de islam onderdrukkend en achterlijk. Vindt u dat verstandig?  
in procenten van allen
Ja 33
Nee 60
Weet niet  / geen mening 7