Onderzoek "Margarita, de BVD en het Kabinet der Koningin"  7 maart
Het blijkt dat de opdracht aan de BVD om dossiers over De Roy van Zuydewijn 
te lichtten, verstrekt is door het Kabinet der Koningin (een orgaan wat de 
schakel vormt tussen het staatshoofd en de regering). Resultaten van dit BVD 
onderzoek zijn in handen gekomen van de ex-man van de zus van de Koningin.
De verantwoordelijke politici waren hiervan niet op de hoogte.
Stelling: Het is normaal dat de Koninklijke familie onderzoek laat doen naar  
eventuele ‘nieuwe’ leden.  
in procenten van allen
Eens 80
Oneens 15
Weet niet  / geen mening 4
Stelling: De Koninklijke familie mag  de BVD onderzoek laten doen naar eventuele  
 ‘nieuwe’ leden, zonder de verantwoordelijke Ministers op de hoogte te stellen.  
in procenten van allen
Eens 28
Oneens 69
Weet niet  / geen mening 3
Stelling: Als de verantwoordelijke Ministers (Binnenlandse Zaken, Justitie en   
 Algemene Zaken) voor dit BVD onderzoek hun toestemming niet hebben   
gegeven, en het onderzoek is verricht op verzoek op verzoek van ons   
staatshoofd (de Koningin), dreigt het gevaar van een constitutionele crisis.  
in procenten van allen
Eens 41
Oneens 46
Weet niet  / geen mening 13