Onderzoek "AEL in Nederland, 7 maart" 7 maart
De Arabische Europese Liga gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen
van 2006. De Arabische Europese Liga neemt heldere, maar controversiŽle
standpunten in ten aanzien van de integratie van moslims in Europa. En de
Arabische Europese Liga wil dat de staat IsraŽl ontmanteld wordt.
Denkt u dat de Arabische Europese Liga als politieke partij voet aan de  
grond krijgt in Nederland?  
in procenten van allen
Ja 46
Nee 42
Weet niet/ geen mening 12
Mening t.a.v. bestaan van een partij als de Arabische Europese Liga in Nederland:  
in procenten van allen
Goed 10
Neutraal 44
Zou verboden moeten worden 40
Weet niet / geen mening 6
Stelling: de Arabische Europese Liga kan geen kwaad
in procenten van allen
Eens 14
Oneens 62
Weet niet/ geen mening 25
Is de duidelijke stellingname tav moslim integratieis een positieve bijdrage  
aan het publieke debat?  
in procenten van allen
Ja 32
Nee 44
Ik ken hun standpunten niet / geen mening 24
Is de duidelijke stellingname tav Israelis een positieve bijdrage  
aan het publieke debat?  
in procenten van allen
Ja 29
Nee 56
Weet niet/ geen mening 15
In hoeverre maakt u zich zorgen om (de opkomst van) Arabische Europese Liga  
in procenten van allen
Ernstig zorgen 31
Gewoon zorgen 34
Nauwelijk zorgen 17
Geen zorgen 10
Weet niet / geen mening 7
De interim-voorzitter van de Arabische Europese Liga werkt bij de Vereniging  
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vindt u dat bezwaarlijk?  
in procenten van allen
Ja 36
Nee 50
Weet niet/ geen mening 14