Nederlandse Spoorwegen 6 maart 2003
Het tekort aan treinen en zitplaatsen is het gevolg van een bewuste keuze van 
de NS-top om winst boven service te stellen. Om uitzicht te houden op een 
winst van 10 procent zijn noodzakelijke investeringen in 1998 geschrapt. 
Het groeiend aantal reizigers werd vervolgens opgevangen door extra 
staanplaatsen te creëren. De ex-presidentdirecteur van de NS zegt:
“In september 2000 zag ik dat het fout liep in het onderhoudsbedrijf. 
Het volgende signaal was in januari 2001, toen duidelijk werd dat het mis 
ging met de punctualiteit”. De NS geeft aan dat het niet op tijd heeft 
geïnvesteerd in nieuwe treinen, omdat de politiek treuzelde met het 
opstellen van regels voor concurrentie tussen vervoerders op het spoor
Denkt u dat deze beslissingen niet waren genomen als de NS (100%)  
staatsbedrijf was gebleven?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 20
Weet niet / geen mening 17
Kunt u het begrijpen dat de NS tot deze keuze is gekomen?   
in procenten van Allen
Ja 40
Nee 53
Weet niet / geen mening 7
Mening ten aanzien van de analyse van ex-presidentdirecteur  
in procenten van Allen
getuigt van een vooruitziende blik 2
op tijd gemaakt is 6
rijkelijk laat is 81
weet niet / geen mening 11
Vindt u dat de overheid wat te verwijten valt?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 24
Weet niet  / geen mening 16
Deelt u de mening dat het tijd wordt dat de NS weer in handen van overheid komt?  
in procenten van Allen
Ja, de NS moet weer geheel in handen komen van de overheid 74
Nee, het moet blijven zoals het nu is 7
Nee, de NS moet verder privatiseren 8
Weet niet  / geen mening 11