Klokkenluiders 6 maart 2003
Amsterdamse ambtenaren die een misstand kwijt willen, kunnen terecht bij 
een 'klokkenluiders-commissie'. Deze commissie onderzoekt de melding en 
adviseert het stads(deel)bestuur en het gemeentelijke Bureau Integriteit.
Vindt u dat een dergelijke commissie ook landelijk moeten worden ingevoerd?  
in procenten van Allen
Ja  75
Nee 12
Weet niet / geen mening 14