Provinciale Statenverkiezingen 6 maart 2003
Op 11 maart vindt de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten plaats.á
Veel mensen weten niet wat de Provinciale Staten doen. En zo stemmen
mensen op dezelfde partij waarop ze voor Tweede Kamer gestemdá
hebben.
Weet u wat er volgende week plaatsvindt?á  
in procenten van Allen
nieuwe regering 1
Patriotraketten 1
   
   
Parlementaire enquŕte Betuwelijná 0
Een landelijk referendum over het gekozen burgemeesterschapá 0
Herindeling van Provinciale grenzen 0
Provinciale Statenverkiezingen 97
Herinvoering Ministerie van Ontwikkelingssamenwerkingá 1
Een Grondwetswijziging wordt doorgevoerdá 0
Heeft u de vorige vraag gegokt?  
in procenten van Allen
Nee zeg ik weet zeker dat er volgende week verkiezingen zijn 95
Ja 5
Stemkeuze voor de Provinciale Staten?á  
in procenten van Allen
zelfde partij als bij Tweede Kamerverkiezingen 65
niet op dezelfde partij als bij de Tweede Kamerverkiezingen 22
Ik stem nooit (voor de Provinciale Staten verkiezingen) 14
Weet u wie de commissaris van de Koningin is in uw provincie?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 64
Omschrijving stemgedrag  
in procenten van Allen
Zeker stemmen en betrokken 16
Zeker stemmen maar niet echt betrokken 59
Waarschijnlijk stemmen maar niet echt betrokken 9
Waarschijnlijk niet stemmen 6
Zeker niet stemmen 10
Mate van interesse in de Tweede Kamer verkiezingen  
in procenten van Allen
Zeer ge´nteresseerd 68
Gewoon ge´nteresseerd 23
Matig ge´nteresseerd 7
Niet ge´nteresseerd 2
Mate van interesse in de Provinciale Staten verkiezingen  
in procenten van Allen
Zeer ge´nteresseerd 11
Gewoon ge´nteresseerd 25
Matig ge´nteresseerd 50
Niet ge´nteresseerd 14
De Provinciale Staten kiezen:  
in procenten van Allen
De burgemeesters van de steden 2
De leden van de Eerste Kamer 74
De Commissarissen van de Koningin 8
De hoofden van Provinciale Gemeenten 15
Bekendheid met fractieleider van de Eerste Kamer van de partij waarop men stemt  
in procenten van Allen
Ja, namelijk 15
Nee 85