Prinses Margarita 5 maart
Prinses Margarita sprak gisteravond voor het eerst op de televisie in het programma 
NOVA over de problemen met de koninklijke familie. Zij heeft al drie interviews gegeven 
aan HP/De Tijd, vandaag komt de vierde uit. Prinses Margarita blijft de koninklijke familie 
beschuldigen van allerlei onoorbare zaken. Afluisterpraktijken, misbruik van 
machtspositie etc. 
Denkt u dat deze beschuldigingen  
in procenten van Allen 20-feb 13-feb
Waar zijn 10 13 12
Een kern van waarheid bevatten, maar overdreven 67 64 56
Volledig uit de duim gezogen 15 5 5
Weet niet / geen mening 8 18 27
Heeft u naar aanleiding van de uitlatingen van gisterenavond uw mening   
ten aanzien van prinses Margarita bijgesteld?  
in procenten van Allen
Ja, positief bijgesteld 10
Ja, negatief bijgesteld 23
Nee, niet bijgesteld 35
Ik weet niets over die uitlatingen / heb de uitzending niet gezien 27
Weet niet / geen mening 4
Welke indruk liet de prinses tijdens het interview bij u achter?   
in procenten van Allen
Zelfverzekerd 17
Onzeker 16
Gespannen 39
Geemotioneerd 40
Interview niet gezien 19
Weet niet / geen mening 3
Vindt u dat de prinses vastberaden is in het voorzetten van haar publieke   
acties tegen de koninklijke familie?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 4
Weet niet  / geen mening 20
Vindt u dat Edwin de Roy van Zuydewijn meer op de voorgrond mag treden?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 29
Weet niet  / geen mening 25
Vindt u het terecht dat de overheid actie onderneemt?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 15
Weet niet  / geen mening 16
Stelling: Deze affaire schaadt het aanzien van de Koninklijke familie  
in procenten van Allen 20-feb 13-feb
Eens 68 36 28
Oneens 22 53 58
Weet niet  / geen mening 10 11 14