24-uurs economie 5 maart 2003
Op verschillende terrein is de ’24-uurs economie’ opgerukt, de laatste jaren
 (supermarkten, overheidsinstellingen, etc). Er zijn van verschillende kanten ook veel 
bezwaren geuit tegen de verruiming van openingstijden. 
Bent u een voor- of tegenstander van de 24-uurs economie?  
in procenten van Allen
Tegen 39
Voor 57
Weet niet / geen mening 4