Onderzoek "Mantelzorgers" 4 maart
In 2001 zorgden 3,7 miljoen Nederlanders voor hulpbehoevende vrienden
of familieleden. Deze zogeheten mantelzorger voorkomt een omvangrijk
beroep op de hulpverlening. Maar het werk is zwaar en brengt hoge kosten
met zich mee. Tussen de 150- en 200 duizend mantelzorgers dreigen te
bezwijken onder de last die ze op zich hebben genomen. Een kwart
miljoen Nederlanders komt in financiele problemen.
Vindt u dat de overheid mantelzorgers tegemoet moet komen met financiŽle hulp?  
in procenten van Allen
Ja, meerfinanciele hulp aan mantelzorgers 28
Ja, meer geld steken in reguliere hulpverlening 25
Ja, meer geld in beide 38
Nee, niet meer geld 6
Weet niet/ geen mening 4