Onderzoek "Loting woningcoorporatie" 4 maart
In Rotterdam gaat een woningcorporatie voortaan nieuwe huizen
verloten’. De loting zou eerlijker zijn dan inschrijfduur. Want nu
vallen starters buiten de boot. Bovendien worden huurders gek van de regels.
Volgens de corporatie zijn door het huidige systeem de “achterstandswijken
ontstaan, met vooral bewoners met een laag inkomen op een kluitje”.
“Wij vinden: het volk huisvest zichzelf wel. Huurders die blij zijn met hun
huis en wijk, zetten zich ook meer in voor hun buurt.''
Het lotingssysteem kan betekenen dat mensen, die jarenlang op de wachtlijst
staan, niet aan de beurt komen, maar een kersverse starter meteen een
mooie woning krijgt.
Is loten eerlijker dan het huidige wachtlijstensysteem?  
in procenten van Allen
Ja 32
Nee 54
Weet niet  / geen mening 14
Denkt u dat het nieuwe lotingssysteem hiervoor een oplossing biedt?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 58
Weet niet  / geen mening 14
Vindt u ook dat het huidige wachtlijstensysteem te veel regels kent?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 10
Weet niet  / geen mening 15
Huurders die blij zijn met hun huis en wijk zetten zich meer in voor hun  
buurt  
in procenten van Allen
Eens 72
Oneens 19
Weet niet  / geen mening 8
Vindt u het rechtvaardig dat starters eerder aan de beurt kunnen komen  
dan mensen die langer op de wachtlijst staan?  
in procenten van Allen
Eens 14
Oneens 83
Weet niet  / geen mening 3