Onderzoek "Gedogen in opvoeding" 4 maart
Ouders moeten eens ophouden met overal over te onderhandelen, vinden
vier pedagogen. Dwang is onontbeerlijk, maar gedogen moet ook. Volgens
anderen is gedogen uit de tijd. Volgens de pedagogen wordt tegenwoordig
over veel beslissingen uitgebreid gediscussieerd. Gevolg: verwende
kinderen die zich slecht aan regels kunnen houden.
Essentieel is dat een opvoeder kinderen duidelijk maakt waar regels voor
dienen. ,,Regels zijn er niet voor om opvoeders greep te laten krijgen
op kinderen, zoals Balkenende en consorten denken. Ze zijn er om kinderen
greep te laten krijgen op deze wereld.''
Denkt u dat het gedogen een effectieve manier is in de opvoeding van  
kinderen?  
in procenten van Allen
Ja 20
Nee 69
Weet niet / geen mening 11
Vindt u dat gedogen tot maatschappelijke problemen leidt?  
in procenten van Allen
Ja 71
Nee 18
Weet niet / geen mening 11
Bent u het eens met de stelling dat regels bestaan om kinderen greep te  
laten krijgen op de wereld?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 20
Weet niet / geen mening 5