Onderzoek "Vogelpest"  3 maart
De zeer besmettelijke vogelpest is uitgebroken in delen van Gelderland en in
de Achterhoek. Het virus is voor mensen onschadelijk, maar voor pluimvee
dodelijk. Minister Veerman van Landbouw heeft dit weekeinde een vervoers-
en exportverbod afgekondigd voor levend pluimvee, broedeieren en kippenmest.
Daarnaast gaf hij opdracht tot het preventief ruimen van enkele pluimvee-
bedrijven in Gelderland. In Nederland is de laatste jaren een ernstige mond en
klauwzeer crisis geweest, wij hebben de gekke koeienziekte en de varkenspest
gehad.
Bent u nu bang om kip (of ander pluimveevlees) te eten?  
in procenten van Allen
Ja 9
Nee, ik ben er niet bang voor 84
Nee, ik eet nooit kip (of ander pluimveevlees) 5
Weet niet  / geen mening 3
Bent u nu bang om kippeneieren (of ander pluimvee-eieren) te eten  
in procenten van Allen
Ja 7
Nee, ik ben er niet bang voor 89
Nee, ik eet nooit kippeneieren (of ander pluimvee-eieren) 2
Weet niet  / geen mening 2
Stelling: ik eet de komende tijd geen kip meer  
in procenten van Allen
Eens 13
Oneens 81
Weet niet / geen mening 6
Ik eet meer biologisch kippenvlees  
in procenten van Allen
Ja 6
Nee 81
Ik wat niet wat biologisch vlees is 1
Ik eet alleen biologisch vlees 5
Weet niet / geen mening 6
 Zal deze epidemie zich verder verspreiden over de rest van Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 15
Weet niet / geen mening 22
Stelling: als gevolg van de grootschalige landbouw en veeteelt zullen er steeds  
vaker besmettelijke ziekten uitbreken met ernstige gevolgen voor mens en dier.  
in procenten van Allen
Eens 66
Oneens 20
Weet niet / geen mening 14