Onderzoek "Salaris van AH topman Van der Hoeven"  28 februari
Fraude-onderzoeker Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek
Bedrijfsinformatie vindt dat de Ahold topman Van der Hoeven een flink deel
van zijn salaris moet terug betalen, omdat hij een wanprestatie heeft geleverd.
 Het totale inkomen (salaris, opties, pensioenlasten) van Van der Hoeven over
2001 bedroeg ruim 5 miljoen Euro. Lakeman stelde voor dat de topman
€ 100.000,- over zou houden als jaarsalaris, voor een ‘boterham met pindakaas’
Stelling: Van der Hoeven moet wegens wanprestatie een heel groot deel van  
zijn jaarinkomen terugbetalen  
in procenten van Allen
Eens 57
Oneens 30
Weet niet  / geen mening 14