Onderzoek "Konrad over de oorlog"  28 februari
György Konrád, een bekende schrijvers uit Midden-Europa heeft zich
uitgesproken vóór een oorlog tegen Irak. Hij vindt dat de soevereiniteit van
landen, waarvan het regime een gevaar voor eigen bevolking en of buurlanden
vormt, tijdelijk opgeschort moet worden. Konrad noemt historische voorbeelden
(Tweede Wereldoorlog, Klein-Joegoslavië) en schrijft: ‘’De wereld heeft net zo
goed politieman nodig als een stad. Van een politieman verwachten wij geen
 praatjes, maar beveiliging’.
Bent u het met Konrad eens  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 32
Weet niet  / geen mening 18