Onderzoek "Brief aan Zalm over Ayaan Hirsi Ali"  28 februari
21 Landen van de Islamitische Conferentie hebben VVD-fractieleider Zalm
gevraagd kamerlid Hirsi Ali een excuus te laten maken. Volgens Hirsi Ali
 was Mohammed ‘gemeten naar Westerse maatstaven een perverse man’ en
 een ‘tiran’.
Hirsi Ali heeft het recht te zeggen wat zij denkt, ook als anderen zich daardoor  
gekwetst voelen  
in procenten van Allen
Eens 66
Oneens 27
Weet niet  / geen mening 8
De Moslimlanden vragen terecht een excuus voor uitlatingen van Hirsi Ali  
in procenten van Allen
Eens 23
Oneens 67
Weet niet  / geen mening 10
Vertegenwoordigers van Nederlandse moslims moeten  inhoudelijk debatteren,  
 in plaats van excuus eisen.  
in procenten van Allen
Eens 82
Oneens 8
Weet niet  / geen mening 10
Turkije, die de brief aan Zalm mede heeft ondertekend, zou  hierom niet tot  
de Europese Unie toegelaten moeten worden  
in procenten van Allen
Eens 23
Oneens 62
Weet niet  / geen mening 15
Zalm moet wél ingaan op de kwestie, in plaats van de discussie te omzeilen  
in procenten van Allen
Eens 70
Oneens 18
Weet niet  / geen mening 12