Onderzoek "Pesten op school" 27 februari
Het pesten van kinderen op scholen is een probleem. Het gaat om
systematische psychische of fysieke mishandeling, zonder dat de gepeste
zichzelf (goed) kan verdedigen. Sommige kinderen worden jarenlang gepest
op school en gaan daarom naar een andere school. De Almeerse scholen-
gemeenschap het Baken heeft met ouders van twee gepeste kinderen een
schikking van ruim 8.000 euro getroffen. De schooldirectie heeft volgens
hen nooit opgetreden tegen het pesten van hun kinderen. De ouders richtten
na het gebrek aan erkenning van hun problemen de Stichting Stop het Pesten
op. Zij pleitten voor een wetswijziging: ,,De wet moet zo worden aangepast,
dat het makkelijker wordt de school wettelijk verantwoordelijk te stellen
voor het welzijn van de leerlingen''.
Wie is de eerst verantwoordelijke voor pesterijen op school?  
in procenten van Allen
De school zelf 51
De ouders van de pesters 39
Weet niet / geen of andere mening 10
Is het terecht dat de ouders een vergoeding van de school hebben gekregen?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 39
Weet niet / geen mening 10
Wat vindt u van het bedrag in kwestie (ruim 8000,-)?  
in procenten van Allen
Goed 21
Te veel 17
Te weinig 9
Ik ben sowieso tegen deze vorm van schadevergoeding 37
Weet niet / geen mening 15
Denkt u dat pesten te voorkomen is?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 47
Weet niet / geen mening 3
Bent u voor de wetswijziging?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 39
Weet niet / geen mening 10