Onderzoek "Kiezen van regering / parlement"  26 februari
Door de wijze waarop we in Nederland regeringen vormen is er geen directe 
relatie tussen uw stem bij de Tweede Kamerverkiezing en de regering die er
 komt. Wilt u dat het zo blijft of dat er een systeem komt waarbij u rechtstreeks 
de premier plus regering kunt verkiezen?
Waar gaat uw voorkeur naar uit?        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Het kan zo blijven 41 59 38 31
Premier plus regering direct kiezen 55 40 58 64
Weet niet  / geen mening 4 1 4 4
Stel dat we in Nederland een ander systeem zouden invoeren om regering en         
parlement te kiezen, naar welk systeem gaat dan uw voorkeur uit:        
in procenten van Allen Allen Allen Allen
Verenigde Staten: waar de president gekozen wordt, een eigen regering vormt         
en de kamers via een districtenstelsel wordt gekozen 10 6 10 14
Engeland, waar via een districtenstel de kamer wordt gekozen en daardoor         
een partij de absolute meerderheid krijgt 5 6 5 6
Duitsland, waar door een drempel van 5%, kleine partijen niet in de kamer         
komen en daardoor snel na de verkiezingen een regering kan worden gevormd 40 52 38 50
Frankrijk, waar de president apart wordt gekozen en de premier aanwijst,        
die met de apart gekozen kamer samen moet werken 15 7 18 12
Weet niet geen mening  29 28 29 18