Onderzoek "Eerste Kamer / CvdK / Provinciale Staten"  27 februari
Vindt u dat de Eerste Kamer rechtstreeks door de kiezers gekozen zou moeten  
 worden, in plaats van via de Provinciale Staten (zoals nu het geval is)?  
in procenten van Allen
Ja, rechtstreeks 53
Nee, zoals nu het geval is 37
Weet niet  / geen mening 10
Vindt u dat de Commissaris van De Koningin rechtsreeks door de bevolking   
gekozen zou moeten worden of niet?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 44
Weet niet  / geen mening 9
Er zijn mensen die zeggen dat de Provinciale Staten beter gekozen kunnen worden  
worden door de gemeenteraden van de gemeenten uit die provincies. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Ja, beter via de gemeenteraden 28
Nee, , zoals nu 55
Weet niet  / geen mening 18