Onderzoek "De Margarita-Tapes"  27 februari
De rel rond Prinses Margarita is nog niet ten einde. Margarita blijkt een gesprek
met Koningin Beatrix, waarin beide elkaar verwijten maken, stiekem te hebben
opgenomen.
Bent u benieuwd naar de “Margarita-tapes”?  
in procenten van Allen
Ja 37
Nee 63
Weet niet  / geen mening 0
Stelling: het is duidelijk dat het Prinses Margarita en haar man De Roy van  
Zuydewijn uiteindelijk alleen maar om geld te doen is.  
in procenten van Allen
Eens 55
Oneens 17
Weet niet  / geen mening 28
Deze affaire schaadt het aanzien van de Koninklijke familie    
in procenten van vandaag 20-Feb 13-Feb
Eens 61 36 28
Oneens 31 53 58
Weet niet  / geen mening 8 11 14