Onderzoek "Chemische castratie?"  27 februari
Uit onderzoek blijkt dat tbs-behandeling voor seksuele delinquenten niet erg 
effectief is. Van de 17 aanranders en verkrachters, gekarakteriseerd als 
psychopaat met een seksuele afwijking, vervielen er veertien in herhaling. 
Het Kamerlid Cornielje zei: 'Als er een zo hoog percentage recidivisten is,
dan werkt die tbs-behandeling kennelijk niet.' Een optie die in de Tweede 
Kamer is genoemd, is verplichte chemische castratie. Het CDA en LPF zijn
voorstander van verplichte chemisch castratie - de meeste andere fracties 
vinden dat die behandelmethode op vrijwillige basis geintensiveerd moet  worden.
D66'er Boris Dittrich vindt de uitdrukking chemisch castreren verschrikkelijk
klinken. ‘Maar het gaat om een injectie met libido-remmende stoffen.' 
Wat vindt u van verplichte chemische castratie?  
in procenten van Allen
Een goed idee   74
Een slecht idee 18
Weet niet  / geen mening 8
Wat vindt u van vrijwillige chemische castratie?  
in procenten van Allen
Een goed idee   32
Nee, het moet verplicht worden 61
Nee, ik ben sowieso tegen chemische castratie 5
Weet niet  / geen mening 2