Onderzoek "Dijkstal over Irak"  26 februari
Volgens Hans Dijkstal, voormalig fractieleider van de VVD, laat premier
Balkenende zich ‘meesleuren  in een proces waarin ze geen nee meer kunnen
zeggen tegen Bush’.
Deelt u deze mening van Dijkstal?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 42
Weet niet  / geen mening 12
Vindt u dat Balkenende meer duidelijkheid moet geven over de positie van  
de Nederlandse regering ten opzichte van de koers van Bush?  
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 29
Weet niet  / geen mening 3