Onderzoek "Amsterdam regeringscentrum"  26 februari
Leefbaar Noord-Holland heeft voorgesteld het parlement naar Amsterdam
te veplaatsen. “Het is logisch dat het parlement en de ministeries naar de
werkelijke hoofdstad verhuizen”.
Vindt u ook dat Amsterdam het regeringscentrum moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 7
Nee 84
Weet niet  / geen mening 9