Onderzoek "Rijke stedelingen in het groen"  25 februari
PvdA-er Wouter Bos verklaarde onlangs de Huisvestingswet zo te willen 
wijzigen “dat die woningen alleen voor mensen zijn die aan de gemeente 
gebonden zijn en niet voor rijke stedelingen die luxe in het groen willen wonen.”
 ‘Rijke stedelingen’ moeten op deze wijze van het platteland geweerd  worden  
in procenten van Allen
Eens 36
Oneens 54
Weet niet  / geen mening 10
Het Nederlandse platteland lijdt onder de stedelingen die er (willen) wonen?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 51
Ik kom nooit op  het platteland 8
Weet niet  / geen mening 8
Stelling: mensen die zich op het mooie Nederlandse plattelland willen en   
kunnen vestigen, moeten daarin niet door overheid worden belemmerd.  
in procenten van Allen
Eens 57
Oneens 31
Er is geen mooi Nederlands platteland (meer) 4
Weet niet  / geen mening 8