Onderzoek "Nieuw onderwijsplan"  24 februari
In een nieuw onderwijsplan wordt aan scholen, van basisonderwijs tot
universiteiten, een licentie geven waaraan bepaalde kwaliteitseisen zijn
verbonden. Eens in de vijf jaar wordt deze ‘vergunning’ verlengd, tenzij de
scholen niet voldoen aan de eisen: dan worden ze onverbiddelijk gesloten.
Het plan geeft de scholen meer vrijheid, maar die kan duur betaald worden.
afvloeiingsregeling voor de falende manager bij.
Vindt u het plan – een vergunning voor 5 jaar, minder controle, maar  
strengere straf - een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja 41
Nee 47
Weet niet / geen mening 12