Onderzoek "Sparen" 24 februari
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat tegen het
einde van 2002 er gemiddeld 24 duizend euro op de spaarrekening van de
Nederlander stond. In 1992 bedroeg dit nog 15 duizend euro. Vooral de
laatste twee jaar is er veel geld op de spaarrekening gezet.
Spaart u meer dan een paar jaar geleden?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 52
Ik spaar niet 12
Weet niet / geen mening 2
Bent u meer gaan sparen sinds (u weet dat) het slechter gaat met de economie?  
in procenten van Allen
Ja 13
Nee 86
Weet niet / geen mening 1
Wat zijn de belangrijkste redenen om (meer) te gaan sparen?  
in procenten  
Ik spaar voor een bepaalde grote uitgave 30
Persoonlijk verbeterde situatie: geld over om te sparen 26
Geld voor de kinderen opzij 15
Een oude dagvoorziening 15
Uitstellen van grote uitgaven 12
Economische recessie in het algemeen 11
Ik beleg niet meer in aandelen, maar spaar 11
Persoonlijk verslechterde situatie 9
Ik spaar niet 30
Weet niet / geen mening 5
Spaart u een vast bedrag per maand?  
in procenten van Allen
Ja 44
Nee 50
Ik spaar niet 5
Weet niet / geen mening 0
Hoeveel spaart u (gemiddeld) per maand?  
in procenten van Allen
Minder dan 25 6
Tussen 25 en 200 52
Tussen 200 en 500 26
Meer dan 500 8
Beinvloed sparen uw uitgavenpatroon?  
in procenten van Allen
Ja, het sparen heeft een grote invloed om mijn uitgavenpatroon 15
Ik merk het een beetje 44
Geen invloed 40
Weet niet / geen mening 1