Onderzoek "Margarita - een weerwoord?"  24 februari
De rel rond prinses Margarita is nog niet voorbij. Vanochtend is er een intern
familieberaad op paleis Noordeinde.  Er wordt gepleit voor een weerwoord van
de koninklijke familie. 'Deze aantijgingen kun je niet onweersproken laten',
vindt oud CDA-Kamerlid Van der Burg.
Moeten de politiek en de pers zich nog met deze affaire bemoeien?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 69
Weet niet / geen mening 5
De Rijks Voorlichtings Dienst moet zelf een onderzoek moet doen naar de  
beschuldigen, en zo nodig rectificatie van prinses Margarita en haar man eisen.  
in procenten van Allen
Eens 54
Oneens 35
Weet niet / geen mening 11