Onderzoek "Snack-tax"  21 februari
Drie hoogleraren hebben voorgesteld een snacktax op ‘ongezond’ voedsel te
heffen. Voor sigaretten en drank bestaat dit in feite al. Rokers en drinkers 
betalen extra voor hun ‘ongezonde’ produkten,  als prikkel om er eerder van
af te zien, én als inkomstenbron van de staat voor de gerelateerde 
gezondheidskosten. Nu wordt misschien ook de ‘vette hap’ belast. 
Overgewicht komt in Nederland steeds vaker voor en leidt tot allerlei 
klachten. Belangrijke oorzaken van de zwaarlijvigheid zijn de opkomst van
 fastfoodrestaurants en de toename van bureau-werk in Nederland. 
Bent u voor een ‘snacktax’?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 66
Weet niet / geen mening 3
Welke prijsstijging (bij benadering) van een patatje zou u redelijk vinden?  
in procenten van Allen
30% 20
100% (verdubbelling van de prijs) 5
200% (verdriedubbeling van de prijs) 2
Nog meer 1
Ik ben tegen elke prijsstijging 66
Weet niet / geen mening 6
Koopt u minder (vaak) ongezond voedsel, als de snack-tax wordt ingevoerd?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 49
Ik koop nooit ongezond voedsel 18
Weet niet / geen mening 4
Stelling: de accijns op drank en sigaretten moeten per direct worden  
afgeschaft, want consumptie daarvan is ieders eigen verantwoordelijkheid  
en daarvoor moet de overheid geen (prijs)belemmering vormen.  
in procenten van Allen
Eens 44
Oneens 52
Weet niet / geen mening 4