Onderzoek "Politie-etiquette" 21 februari
De Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper vindt dat de diender in gedrag
en kleding weer gezag moet uitstralen. Verzorgde politieagenten (in de winter
geen overhemd met korte mouwen, bv) dwingen meer respect af. Ook de
begroetingen moeten weer volgens het boekje. Met de rechterhand en met de
palm naar voren gekeerd, de duim gestrekt, vingers gesloten en de hand
aan de pet. De voeten wijzen naar buiten in een hoek van dertig graden.
In het (Amsterdamse) politiekorps wordt het dragen van zichtbare piercings
niet getolereerd. De Amsterdamse dienders mogen wel een paardenstaart
hebben als de politiepet maar op is.
Vindt u kledingvoorschriften en etiquette voor politieagenten net  
zo belangrijk als commissaris Kuiper die vindt?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 46
Weet niet / geen mening 5
Vindt u dat (sommige) Nederlandse agenten er onverzorgd bijlopen?  
in procenten van Allen
Ja, onverzorgd 47
Nee 39
Ik kom nooit een politie-agent tegen 11
Weet niet / geen mening 3
En dat is, volgens de mensen die op de vorige vraag ja zeiden:  
in procenten van Allen
Storend 75
Vindt u dat (sommige) Nederlandse agenten zich niet hoffelijk gedragen?  
in procenten van Allen
Ja, niet hoffelijk 65
Nee 26
Weet niet / geen mening 9
En dat is, volgens de mensen die op de vorige vraag ja zeiden:  
in procenten van Allen
Storend 85
Vindt u dat agenten wl zichtbare piercings mogen dragen?  
in procenten van Allen
Ja 22
Nee 75
Ik weet niet wat piercings zijn 0
Weet niet / geen mening 2
Stoort u zich wel eens aan een agent met een paardenstaart?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 59
Weet niet / geen mening 7
Heeft u meer respect voor een hoffelijke agent die er keurig uitziet?  
in procenten van Allen
Ja 82
Nee 15
Weet niet / geen mening 3
indt u kledingvoorschriften en etiquette in het algemeen belangrijk?  
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 28
Weet niet / geen mening 3
Zal u een agent die zich niet hoffelijk gedraagt, daarop aanspreken?  
in procenten van Allen
Ja 44
Nee 48
Weet niet / geen mening 7