Onderzoek "Asielzoekers en hun kinderen"  21 februari
Sommige kinderen van asielzoekers zijn in Nederland geboren. Hun ouders,  
uit het buitenland gevlucht, zitten al jarenlang in de asielprocedure. 
Deze kinderen gaan hier naar school, spreken (alleen) Nederlands en kennen  
het land van hun ouders vaak niet.
Stelling: Deze kinderen mogen door de overheid niet gedwongen worden   
naar het land vanwaar hun ouders gevlucht zijn, ‘terug’ te gaan.   
in procenten van Allen
Eens 66
Oneens 29
Weet niet / geen mening 5